Planinarsko društvo "Glasinac"Sokolac

Planinarsko društvo "Glasinac"Sokolac

verasokolac@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Ekologija, Filantropija, Humanitarne aktivnosti, Prava djece i mladih, Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura, Zaštita zdravlja, Zaštita životinja,

20/09/2021

Sokolac

089-0-REG-09-000436

Adresa Organizacije

Sokolac

Omladinska bb

71350

Kontakt podaci

065727548

http://pd-glasinac.com/

https://www.facebook.com/pd.glasinac.sokolac

Kontakt osobe

Vera Mijatovic

Sekretar udruzenja

Opis

Osnovna djelatnost Društva je planinarenje ( hodanje, uspinjanje, penjanje na planine ), koje se ostvaruju putem organizovanih pohoda, putovanja ili ekspedicija, kolektivno ili individualno i organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima u sportskim disciplinama koje su vezane za planinarenje. Ostale aktivnosti društva su: - Organizovanje kurseva i predavanje po sekcijama za alpinizam, gorsku službu spasavanja, orijentaciju u prirodi i dr, - Organizovanje planinarskih akcija i stručno pomaganje u njihovom izvođenju. - Organizovanje i bavljenje sportsokom rekreacijom, - Učestvovanje u organizaciji uređenja i obilježavanja planinarskih staza, puteva i značajnih vrhova planina i drugih planinarskih ekskluziviteta, - Organizovanje radnih i drugih aktivnosti na uređenju i očuvanju prirodne okoline, - Organizovanje društvenih igara i zabava za članove i simpatizere Društva, - Organizovanje drugih aktivnosti i izleta, kampova i drugih planinarskih manifestacija za članove Društva, - Boravak u prirodi i posjeta prirodnim znamenitostima ( rijeke, jezera, vodopadi, pristupačne pećine i dr.), - Stručno usavršavanje članstva, propaganda i marketinška aktivnost, planinarska etika -Saradnja sa planinarskim društvima i planinarskim savezom RS, BiH, te saradnja sa drugim relevantnim nadležnim državnim organima i organizacijama u svim pitanjima u pogledu planina i aktivnostima u planinama i vezanim za planinarsko društvo, - Koordinira sa Planinarskim savezom Rs po pitanju kategorizacije planinara saglasno principima kategorisanja pojedinaca u planinarskim sportovima, - Utvrđuje principe i pravila tamičenja u planinarskoj orjentaciji, te organizaciju planinarskih manifestacija, - Istraživanje i sakupljanje podataka o prirodi i kulturno istorijskim spomenicima na području opštine Sokolac u cilju prezentovanja i približavanja njihovog značaja široj javnosti, kao resursa veoma važnih za razvoj i afirmaciju naše sredine. Omasovljavanje Društva, prvenstveno mlađim članovima u cilju razvijanja ekološke svijesti i potrebe za zaštitom , očuvanjem i unaprijeđenjem prirode i čovjekove okoline, kao i njegovanje planinarske i sportske etike,te humanizma i patriotizma su prevashodni zadaci Društva.

Društvo koje je nastalo i registrovano jula 2009. u Sokocu, kao produkt želje nekolicine ljudi sa ranijim planinarskim iskustvom da ovaj vid rekreacije i aktivnosti promovišu u matičnoj opštini, koja po svom geografskom položaju ima veliki prirodni potencijal. U narednim godinama, društvo se omasovljava, organizuju se izleti lokalnog i republičkog karaktera, te pohodi na mnoge planinske vrhove širom Evrope. Zastava PD"Glasinac" se razvila na vrhovima Olimpa, Atosa, Rile, Karpata, Tatri, većini Dinarskog gorja, te Julijskih Alpa. Pored visokogorskih ekspedicija, učešća na pohodima i sletovima širom RS, Federacije BiH i Srbije, društvo ima sekcije u planinarskoj orijentaciji, MTB i ekologiji. Od samog početka rada, strateški cilj PD"Glasinac" postaje matična planina Romanija, povećavanje njenog turističkog značaja, s obzirom na prirodni potencijal koji ima. U toku je izgradnja planinarskog doma "Crvene stijene" u vlasništvu PD"Glasinac", na lokalitetu Nadromanija, mjestu odakle počinje većina planinarskih, te biciklističkih staza ove planine. Dom je otvoren u novembru 2019.godine na desetogodišnjicu postojanja društva ( trenutno je u funkciji je kuhinja i kamin sala ). Dom je kapaciteta 30 kreveta, sa kamin salom i kuhinjom, izgrađen u tradicionalnom romanijskom stilu, biće na usluzi svim gostima i ljubiteljima prirode. PD "Glasinac" je 2017.- te godine pokrenulo inicijativu prema JP Šume RS te Ministarstvu šumarstva i vodoprivrede RS da se jedan dio planine Romanije koji je turistički najatraktivniji proglasi parkom te zaštiti od eksploatacije drvnih sortimenata. Nakon više radnih sastanaka, te obilaska terena, postignut je dogovor zainteresovanih strana, te se maja 2019. ušlo u proceduru proglašenja Park šume "Romanija", koja će obuhvatiti pojas od Planinarskog doma "Crvene stijene", do vrha Crvenih stijena, površine 10 hektara. Od samog planinarskog doma, markirane su staze za sve vrhove planine, Crvene stijene, Gavranka, Crna stijena, Djevojačka stijena, Veliki Lupoglav, Velika stijena i Mjedenik. Društvo jednom godišnje organizuje republičku planinarsku manifestaciju "Vrhovi Romanije", koja je jedna od masovnijih u RS i BiH. JU Turistička organizacija "Jahorina" Grad Istočno Sarajevo je realizovala je projekat Via Ferrata "Sokolov put" na Crvenim stijenama na Romaniji finansiranog od strane Evropske unije. Polazna "stanica" ferate koja je ukupne dužine od 350 metara nalazi se u samom podnožju Crvenih stijena, do koje vam je od planinarskog doma "Glasinca" potrebno oko 20 minuta hoda kroz šumu. Od početka do kraja ferate, to jeste, do uspona na sami vrh Crvenih stijena, potrebno vam je oko sat i trideset minuta. Feratom mogu da se kreću uglavnom psihofizički spremni planinari, koji znaju kako se koristi sertifikovana oprema, koja uključuje pojas, šljem i via ferata set. Nije dozvoljeno kretanje feratom neiskusnim penjačima i maloljetnim licima, bez pratnje punoljetne osobe. Visinska razlika koju jedan planinar prelazi na ferati jeste oko 160 metara. Na tom putu očekuje vas mnogo zanimljivih i uzbudljivih dijelova, gdje se uglavnom krećete uz pomoć sajle, pridržavajući se za stope. Pri kraju ferate očekuje vas prelazak preko visećeg mosta, koji je prava atrakcija jer spaja dvije stijene između usijeka i nakon kojeg vas očekuje posljednji uspon do vrha. Osim ove ferate, lokacija Crvene stijene od sada je mnogo pristupačnija i za one koji nisu ljubitelji planinarenja, ali vole prirodu i hoće da uživaju u prelijepom pogledu sa ove planine. Ako ste zaljubljenik u visine, adrenalin i ekstremne sportove ova priča je za vas. Decenija postojanja društva zaokružuje se veoma uspješno zahvaljujući zalaganju i radom članova, njih oko 100, pa se može zaključiti da je Planinarsko društvo "Glasinac" pravi primjer da plansko i organizovano djelovanje, entuzijazam i ljubav prema prirodi daje velike rezultate i uspjehe.