Ivana Pekusic

Ivana Pekusic

ivana.pekusic@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Osobe s invaliditetom , Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura,

Adresa Organizacije

Sarajevo

Andreja Andrejevica 15

71000

Kontakt podaci

063899273

Kontakt osobe

Opis