Ernad Hrvić

Ernad Hrvić

ernad.hrvic@gmail.com

Osoba

Javno zagovaranje, Diskriminacija, LGBTIQ, Migranti, izbjeglice, azil, Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Stare osobe, Ženska prava, Rad sa mladima i djecom, Sindikalni rad,

Adresa Organizacije

Tešanj

Vukovo 132

Kontakt podaci

062/211-218

Kontakt osobe

Opis