Hrvatski rukometni klub "Grude" Grude

Hrvatski rukometni klub "Grude" Grude

uprava@hzrk-grude.com

Organizacija civilnog društva

Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura,

Adresa Organizacije

Grude

Bili brig bb

88340

Kontakt podaci

063 315 426

Kontakt osobe

Opis