Sanela Junuzović

Sanela Junuzović

sanela.custovic@gmail.com

Osoba

Ekologija, Diskriminacija, Potrošači, Prava djece i mladih, Ženska prava, Obrazovanje, Zaštita životinja,

Adresa Organizacije

Sarajevo

Hamze Čelenke

71000

Kontakt podaci

063890206

Kontakt osobe

Opis