.Dragica Biukovic

.Dragica Biukovic

dragicabiukovic@yahoo.de

Organizacija civilnog društva

Nacionalne manjine,

Adresa Organizacije

Bihać

501 slavna 53

77000

Kontakt podaci

061 581080

Kontakt osobe

Opis