Udruženje građana "Mreža Zapadnog Balkana"

Udruženje građana "Mreža Zapadnog Balkana"

westernbalkansnetwork@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Diskriminacija, Nacionalne manjine, Obrazovanje, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Ostalo,

Adresa Organizacije

Mostar

Franjevačka 78b

Kontakt podaci

063315572

Kontakt osobe

Opis