Sanja Stević

Sanja Stević

sanjaze@hotmail.com

Organizacija civilnog društva

Ekologija, Humanitarne aktivnosti, Javno zagovaranje, Nauka i istraživanje, Održivi razvoj, Promocija mira i tolerancije, Pravosuđe,

Adresa Organizacije

Zenica

Talića brdo 11

72000

Kontakt podaci

+387 32 40 50 50

Kontakt osobe

Opis