Centar za socijalni rad Čelić

Centar za socijalni rad Čelić

jucsrcelic@gmail.com

Institucija

Humanitarne aktivnosti, Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Pristup informacijama i pravnim savjetima, Stare osobe, Ženska prava,

Adresa Organizacije

Čelić

108 Brčanske brigade br.3

Kontakt podaci

035 668 121

Kontakt osobe

Opis