Alma Buljubašić

Alma Buljubašić

abuljubasic5@gmail.com

Lokalna zajednica

Ekologija, Humanitarne aktivnosti, Kultura i umjetnost, Diskriminacija, Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Ženska prava, Obrazovanje, Rad sa mladima i djecom, Razvoj IT i novih tehnologija, Sport i kultura, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Puračić

Sarajevska bb

75305

Kontakt podaci

061943282

Kontakt osobe

Opis