Udruženje za kreativno učenje MAK

Udruženje za kreativno učenje MAK

Kreativnoucenjemak@yahoo.com

Organizacija civilnog društva

Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Nauka i istraživanje, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Sarajevo

Vogoscanskih odreda

71320

Kontakt podaci

062726505

Kontakt osobe

Opis