Udruženje za popularizaciju sigurne hrane

Udruženje za popularizaciju sigurne hrane

masic.merima@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Javno zagovaranje, Potrošači, Obrazovanje, Održivi razvoj, Rad sa mladima i djecom, Zaštita zdravlja,

Adresa Organizacije

Sarajevo

Kromolj 31

71000

Kontakt podaci

061-173-281

Kontakt osobe

Opis