Centar za kulturu življenja Radogost

Centar za kulturu življenja Radogost

udruzenje.radogost@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Kultura i umjetnost, Nauka i istraživanje,

Adresa Organizacije

Novi Travnik

Ulica Ive Andrića 19/5

72290

Kontakt podaci

061707774

Kontakt osobe

Opis