Udruženje Lan, Bihać

Udruženje Lan, Bihać

tamarabujanovic@hotmail.com

Association Lan

Domaće Udruženje

Organizacija civilnog društva

Aktivizam/volonterizam, Humanitarne aktivnosti, Obrazovanje, Diskriminacija, Migranti, izbjeglice, azil, Nacionalne manjine, Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Ženska prava, , Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura,

Bihać

Adresa Organizacije

Bihać

Harmani H15 7/6

Kontakt podaci

060 32 07 490

udruzenje.lan@outlook.com

https://lan.ba/

https://www.facebook.com/jacaninaizy/Izolda

Kontakt osobe

Izolda Osmanagić

Predsjednica Udruženja

Opis