Refija Ražanica

Refija Ražanica

razanica.re@gmail.com

Osoba

Humanitarne aktivnosti, Diskriminacija, Nacionalne manjine, Osobe s invaliditetom , Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Stare osobe, Vjerska prava i slobode, Ženska prava, Žrtve rata, borci, Ostalo, Promocija mira i tolerancije,

Adresa Organizacije

Brčko distrikt BiH

76120

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis