Milica Kovačević

Milica Kovačević

milica.kova6evi6@gmail.com

Osoba

Aktivizam/volonterizam, Ekonomski rast i razvoj, Kultura i umjetnost, Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Ženska prava, Obrazovanje, Održivi razvoj, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Zaštita životinja,

Adresa Organizacije

Trebinje

Vinogradska 4

89101

Kontakt podaci

+38765946187

Kontakt osobe

Opis