Adnan Družić

Adnan Družić

druzicadnan@gmail.com

Osoba

Javno zagovaranje, Prava djece i mladih, Ravnopravnost spolova, Obrazovanje, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom, Sport i kultura,

Adresa Organizacije

Bosanski Petrovac

Bišćani 18

77250

Kontakt podaci

061/625-922

Kontakt osobe

Opis