Udruženje Centar za mirovno obrazovanje

Udruženje Centar za mirovno obrazovanje

zdravko@cmo.ba

Organizacija civilnog društva

Ekologija, Prava djece i mladih, Vjerska prava i slobode, Obrazovanje, Promocija mira i tolerancije, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Kontakt podaci

Kontakt osobe

Opis