Dženeta Omerdić

Dženeta Omerdić

dzenetaomerdic@gmail.com

Osoba

Diskriminacija, Nacionalne manjine, Ravnopravnost spolova, Vjerska prava i slobode, Obrazovanje, Nauka i istraživanje, Promocija mira i tolerancije, Pravosuđe, Rad sa mladima i djecom,

Adresa Organizacije

Tuzla

Izeta Sarajlića LD 7/II

75 000

Kontakt podaci

+387 61 72 02 33

Kontakt osobe

Opis