Limena glazba ,,Lašva'' Nova Bila

Limena glazba ,,Lašva'' Nova Bila

hkcnova@gmail.com

Organizacija civilnog društva

Kultura i umjetnost,

Adresa Organizacije

Travnik

Nova Bila bb

72276

Kontakt podaci

063 688 547

Kontakt osobe

Opis